Aqua-Vitae
Біогумус

Біогумус — високоефективне екологічно чисте органічне добриво з добре вираженою тривалою дією, що отримується в результаті розкладання гетеротрофними організмами органічних речовин. Біогумус утворюється на базі копролітів (екскрементів) компостних черв'яків. У його формуванні беруть участь мікрофлора і мікрофауна, що входять до складу біоценозу компостного бурту. Біогумус залежно від вихідних органічних відходів і технології їх компостування має певні якісні і кількісні параметри, які можна контролювати і програмувати.

Біогумус містить всі необхідні рослинам мікроелементи живлення, а також біологічно активні речовини і вітаміни. У його складі присутні мікроорганізми, здатні фіксувати атмосферний азот. Ефективність біогумусу приблизно в 70 разів вища за традиційне органічне добриво – гній, до того ж на відміну від нього, біогумус не містить насіння бур'янів, що дозволяє понизити вживання гербіцидів.

Будучи, по суті, природним середовищем для проживання рослин і містячи в собі величезну кількість специфічної, грунтоутворюючої мікрофлори, біогумус можна використовувати для реанімації земель, що втратили свою родючість в результаті природних або антропогенних дій. Слід зазначити, що практичне вживання біогумусу проблематичне.

В основному він застосовується методом розкидання в кількості 4-6 т/га. При цьому він є поживним середовищем не лише для культурних рослин, але і для бур'янів. Біогумус відрізняється високою вологоємкістю і утримує до 70% води, хоча сам розчиняється погано. Його оптимальна вологість в межах 60%, що не дозволяє використовувати внесення за допомогою, скажімо, сівалки.

Найбільш ефективним методом витягування біологічно активних і поживних речовин з біогумусу є гідромеханічна діспергація. Дисперсна суспензія біогумусу при цьому має розмір мікрочастинок до 30 мк, що надалі дозволяє використовувати його для позакореневого підживлення рослин всіма видами оприскувальної техніки.