Aqua-Vitae
Активне транспортування

Оскільки всі іони заряджені, то швидкість їх дифузії визначається не лише проникливістю мембрани, а і різницею концентрації їх по обидві її сторони (хімічний потенціал). А також електричним потенціалом, який виникає між зовнішньою і внутрішньою поверхнями мембрани (електрохімічний потенціал). На внутрішній поверхні мембрани — негативний заряд, тому катіони поглинаються.

Процеси обміну речовин складаються з реакцій, які відбуваються як з використанням енергії, так і з її виділенням.

В процесі еволюції в живих організмів сформувалася здібність до збереження енергії у вигляді з'єднань, які мають макроергічні зв'язки. Серед цих з'єднань центральне місце займає аденозинтрифосфат (АТФ).

АТФази (фосфорні зв'язки) — це, начебто, система клітинних м'язів.

Іон Na+ виноситься з клітин рослини. АТФаза активізується іонами калія. І це дуже важливо. Тому що, викачуючи з клітини баластний натрій, АТФаза одночасно накачує необхідний клітині калій. Тому вона і називається натрієво-калієвою АТФазою. Калій впливає на активність майже 60 ферментів. За наявності в ґрунті гумусу, рослина може поглинати з розчину більше елементів живлення. Гумус виконує функцію носія іонів.