Aqua-Vitae
Принципи екологічно безпечного землеробства

Пошук оптимальних умов забезпечення рослин поживними елементами і засобами захисту є одним з головних завдань для виробників сільськогосподарської продукції. Особливо це актуально в умовах сьогодення, коли ефективність аграрного сектору значно знизилася внаслідок енергетичної кризи і несприятливих погодних умов.

У даний час, найекономічнішим вигідним шляхом подолання дефіциту поживних елементів для рослин (в т.ч. мікроелементів) є позакореневе підживлення сільськогосподарських культур доступними формами мікродобрив. При цьому, як відомо, витрати на внесення рідких препаратів поживних речовин можна значно знижувати, якщо процес їх внесення об'єднати з обробкою посівів із засобами боротьби зі шкідниками і бур'янами.

На сьогоднішній день існує багато всіляких рідких добрив, стимуляторів зростання, інших препаратів для позакореневого підживлення рослин. Проте майже всі вони є агрохімічними, складномолекулярними розчинами. Відомо, що хіміко-технологічна інтенсифікація рослинництва за сприятливих природно-кліматичних умов забезпечує високі врожаї сільськогосподарської продукції, але викликає забруднення продуктів харчування і довкілля шкідливими з'єднаннями. А це стає визначальним при вступі України до СОТ і Європейського Союзу. Тому, в умовах, що склалися, для здобуття біологічно повноцінної продукції і збереження родючості ґрунтів необхідне екологічно безпечне, економічно ефективне господарювання.

Менталітет відносно технологій вирощування сільськогосподарських культур, а також використаних при цьому добривах і препаратах буде змінюватись. Аграрії зрозуміють, що краще і вигідніше виростити повноцінну, високоліквідну продукцію на 100 га, чим будь-яку на 1000 га, тим паче, що з кожним роком в багатьох країнах посилюється контроль за якістю продуктів харчування, особливо в країнах Євросоюзу.

Одним з препаратів нового покоління є «Ріверм».

«Ріверм» — рідке, органічне, екологічно безпечне добриво, яке розробили Міжнародний Екологічний Фонд «AQUA-VITAE» і Національний Аграрний Університет.

«Ріверм» пройшов державні випробування і зареєстрований в Україні за №1921 від 6.06.2005 р. (посвідчення серія А №01031), а також визнаний міжнародною організацією System of Independent Certification (SIC) екологічно чистим добривом, що відповідає міжнародному стандарту ISO 14024:1999.

У 2006 році «Ріверм» став лауреатом загальнонаціонального конкурсу «Вища проба».

З 2007 року МЕФ «AQUA-VITAE» прийнятий в інспекційно-сертіфікаційну програму «Органічне виробництво» міжнародною групою Control Union Certifications і отримав право маркування продукції, яка відповідає регулюванню ЄЄС 2092/91 і стандартам CUC Inputs.

У 2008 році «Ріверм» став переможцем всеукраїнського конкурсу «Кращий продукт року».

У даний час «Ріверм» має попит не лише в Україні, але і за кордоном.